ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)

百年logo定稿调颜色打样2wheel box

ผลงานผลิตกระเป๋าล้อลากให้กับธนาคารแห่งประเทศจีน (สาขากรุงเทพฯ) เป็นกระเป๋าล้อลากหน้าโฟม ขนาด 16 นิ้ว คันชักอัตโนมัติ จำนวน 3,000 ใบ ซึ่งทาง KPS ได้มีบริการเสริม ด้วยกล่องบรรจุและบริการจัดส่งกระเป๋าทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้าของทางธนาคาร และจัดส่งจำนวนมาก (Big Lot) ด้วยรถรับส่ง พร้อมกับทำรายงานการส่งกระเป๋าให้กับทางธนาคาร